Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

 

Oczyszczalnie Drenażowe

Są to najtańsze rozwiązania stosowane przez Naszą firmę.

Cena oczyszczalni z kompletnym montażem dla 4 użytkowników, to już 5900zł

(w cenę są wliczone rury, kształtki, praca mini koparki, żwir płukany 16-32mm, prace ziemne ręczne) .

 


 

Wymagania jakie muszą być spełnione do montażu tego typu oczyszczalni:

1. rura kanalizacyjna powinna wychodzić z budynku do 40cm pod ziemią (najlepiej równo z ziemią)
2. poziom wód gruntowych na działce, nie powinien być wyższy przez cały rok niż 150cm pod poziomem gruntu
3. zbiornik oczyszczalni powinien być zamontowany w odległości 4-8 metrów od budynku
4. poletko rozsączajace 2 metry za zbiornikiem przeważnie o wymiarach 4metry szeroko/7metrów długo
5. zarówno zbiornik jak i pole rozsączajace powinno się znajdować minimum 2 metry od granicy działki
6. cały system nie powinien być montowany pod przyszłymi terenami utwardzonymi oraz nie
powinien kolidować z istniejącymi lub przyszłymi przyłączami.

Jeżeli na działce występuje okresowo wysoki poziom wód gruntowych, dodatkowo trzeba zastosować przepompownię
i rozsączanie wykonać w nasypie ponad powierzchnią gruntu.
Zwiększy to koszty inwestycji o 1500zł.

Montaż oczyszczalni trwa 1 dzień (przeważnie około 6 godzin).
Na działce klient powinien zapewnić dostęp do wody w celu zalania zbiornika oczyszczalni do pełna.
Po montażu zostanie się na działce ziemia, której nie zabieramy.


Zasada działania oczyszczalni z drenażem tradycyjnym:

Osadnik gnilny połączony jest z ujściem ścieków w budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków - sedymentacja oraz fermentacja. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Podczyszczone ścieki przechodzą z osadnika gnilnego na drenaż gruntowy.

Drenaż to ważny element oczyszczalni - w nim zachodzi całkowite doczyszczanie ścieków dzięki procesom biologicznym przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości. Kominek wentylacyjny służy do natleniania drenażu oraz do kontroli drożności.

Drenaż tradycyjny jest jednym z podstawowych sposobów rozsączania podczyszczonych ścieków. Może być stosowany samodzielnie lub jako element uzupełniający pracę studni chłonnej.

Cały system rozsączania zbudowany jest ze studzienki technicznej, układu drenarskiego składającego się ze żwiru, rury rozsączającej o odpowiedniej długości oraz kominka wentylacyjnego zamontowanego na końcu instalacji.

Drenaż tradycyjny może być dedykowany dla podwyższonego poziomu wód gruntowych pod warunkiem zbudowania go na nasypie z przepompownią.