Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

 

Dofinansowanie 45%

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, można otrzymać dofinansowanie z BOŚ lub

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowania przewidziane są głównie na oczyszczalnie biologiczne (z napowietrzaniem), które

posiadają następujący nr Aprobaty Technicznej:

Certyfikat CE  PN-EN 12566-3 

Dofinansowanie, to 45% kosztów inwestycji.

W Gminach i BOŚ często są środki przewidziane na instalację przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków, które

posiadają następujący nr Aprobaty Technicznej:

PN-EN 12566-1

 

W naszej OFERCIE znajdą Państwo oczyszczalnie biologiczne jak i ekologiczne z odpowiednim nr Aprobaty Technicznej, 

zarówno firmy Ekopol jak i Szwedzkiej firmy FANN (EKODREN).

 

Przygotujemy dla Państwa niezbędny kosztorys i umowę na dostarczenie i montaż oczyszczalni.

Dołączymy niezbędny Certyfikat.